Bizzpluss logo
termopane-logo-header-big
termopane-logo-header-small

Bizzpluss Termopan Brasov
Rehau & Salamander

Politică de Confidențialitate

Generalități

Regulamentul 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (General Data Protection Regulation, in prezentul document – GDPR, Regulament sau RGPD) a fost adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene in 27 aprilie 2016, prevederile acestuia fiind direct aplicabile incepand cu data de 25 mai 2018. Acest Regulament abrogă, in mod expres, Directiva 95/46/CE, inlocuind astfel și prevederile Legii nr. 677/2001 (in prezent, abrogate).

Regulamentul este direct aplicabil in toate statele membre, protejand drepturile tuturor persoanelor fizice aflate pe teritoriul Uniunii Europene. Din punct de vedere material, Regulamentul se aplică tuturor operatorilor care prelucrează date cu caracter personal. Regulamentul nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoane juridice şi, in special, intreprinderi cu personalitate juridică, inclusiv numele şi tipul de persoană juridică şi datele de contact ale persoanei juridice.

Datele cu caracter personal sunt definite ca fiind orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Identitatea operatorului

Avand in vedere articolul 4 punctul 7 din Regulament, care definește noțiunea de "operator" ca fiind persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau impreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, operatorul care prelucrează date cu caracter personal prin intermediul acestui website este SC Bizzpluss SRL, cu sediul in Brasov, Str. Jupiter Nr 2, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului J08/1702/2004, avand CUI 16625260, reprezentată legal de Benedek Zsolt, cu date de contact admin@termopan-brasov.ro, +40 744 484864.

Colectarea datelor personale

Care sunt datele cu caracter personal colectate

Operatorul acestui website colectează, stochează şi prelucrează următoarele date personale ale / referitoare la Dvs:

 • • Nume, prenume
 • • Adresa de domiciliu și/sau de reședință
 • • Date de contact (precum e-mail, telefon, fax)
 • • IP

Obținerea Consimțământului

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală, GDPR prevede ca aceasta să fie efectuată in baza unui motiv legitim, precum executarea sau incheierea unui contract, indeplinirea unei obligații legale, sau in baza consimțămantului valabil exprimat de persoana vizată in prealabil. In acest din urmă caz, operatorului i se impune obligația de a putea demonstra faptul că persoana in cauză și-a dat consimțămantul pentru prelucrarea respectivă. Consimțămantul exprimat sub imperiul Directivei 95/46/CE rămane valabil dacă acesta indeplinește condițiile prevăzute de GDPR.

Acordarea consimțămantului trebuie să fie realizată printr-o declarație sau printr-o acțiune neechivocă care să constituie o manifestare liber exprimată, specifică, in cunoştinţă de cauză şi clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. In cazul in care consimțămantul persoanei vizate este dat in contextul unei declarații, in format electronic sau in scris, care se referă și la alte aspecte, cererea privind consimțămantul trebuie să fie prezentată intr-o formă care o diferențiază in mod clar de celelalte aspecte, putand fi realizată chiar și prin bifarea unei căsuțe. Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală, GDPR prevede ca aceasta să fie efectuată in baza unui motiv legitim, precum executarea sau incheierea unui contract, indeplinirea unei obligații legale, sau in baza consimțămantului valabil exprimat de persoana vizată in prealabil. In acest din urmă caz, operatorului i se impune obligația de a putea demonstra faptul că persoana in cauză și-a dat consimțămantul pentru prelucrarea respectivă. Consimțămantul exprimat sub imperiul Directivei 95/46/CE rămane valabil dacă acesta indeplinește condițiile prevăzute de GDPR.

Cookies

Pe acest site se folosesc cookie-uri. Acestea nu dăunează computerului dvs. şi nu conţin viruşi, ci au rolul de a contribui la o utilizare mai facilă, eficientă şi sigură a site-ului. Ele reprezintă fişiere-texte de mici dimensiuni care sunt salvate pe computerul dvs. şi sunt salvate de browser-ul utilizat.

Multe dintre cookie-urile folosite se numesc „session cookies”, care sunt şterse automat după vizita pe acest site. Altele răman in memoria computerului dvs. pană la ştergerea acestora de către dvs., acestea făcand posibilă recunoaşterea browser-ului la o vizită ulterioară.

Puteți configura browser-ul dvs. pentru a vă informa cu privire la utilizarea cookie-urilor, astfel incat să puteți decide de la caz la caz dacă să acceptați sau să respingeți un cookie. In mod alternativ, browser-ul dvs. poate fi configurat să accepte automat cookie-urile in anumite condiții sau să le respingă intotdeauna sau să șterge automat cookie-urile la inchiderea browser-ului. Dezactivarea modulelor cookie poate limita funcționalitatea acestui site web.

Cookie-urile care sunt necesare pentru a permite comunicațiile electronice sau pentru a oferi anumite funcții pe care doriți să le utilizați (cum ar fi coșul de cumpărături) sunt stocate in conformitate cu prevederile art. 6 alin.1 lit. f) din GDPR, conform cărora prelucrarea este legală numai dacă şi in măsura in care este necesară in scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă. Prin urmare, operatorul acestui website are un interes legitim in stocarea anumitor cookie-uri, pentru a asigura o optimizare fără erori tehnice. Alte cookie-uri (cum ar fi, spre exemplu, cele utilizate pentru analizarea comportamentului dvs. de navigare) sunt de asemenea stocate şi vor fi tratate separat in acest document.

Formular de contact

In cazul in care ne trimiteți intrebări prin intermediul formularului de contact, vom colecta datele introduse in formular, inclusiv datele de contact pe care le furnizați, pentru a răspunde intrebărilor dvs. și a altora ulterioare. Nu transmitem aceste informații fără permisiunea dvs. Prin urmare, vom prelucra toate datele pe care le introduceți in formularul de contact numai cu consimțămantul dvs. [in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR1]. Puteți să vă revocați oricand acordul, un e-mail informal in acest sens fiind suficient. Datele prelucrate inainte de a primi solicitarea dvs. pot fi prelucrate in mod legal. Vom păstra datele pe care le furnizați pe formularul de contact pană cand:

 • solicitați ștergerea datelor;
 • revocați consimțămantul pentru stocarea acestora sau dacă 
 • scopul pentru stocarea acestuia nu mai este valabil. 

Orice dispoziții legale obligatorii, in special cele referitoare la perioadele obligatorii de păstrare a datelor, nu sunt afectate de cele arătate mai sus.

Contactare prin e-mail, telefon sau fax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, solicitarea dvs., inclusiv toate datele personale pe care le veţi furniza vor fi stocate și prelucrate de noi in scopul soluţionării cererii dumneavoastră, in baza consimţămantului exprimat de dumneavoastră.

Prin urmare, vom prelucra toate datele pe care le furnizaţi in temeiul următoarelor prevederi legale din cuprinsul GDPR, respectiv:

 • numai cu consimțămantul dvs. - in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR
 • pentru executarea unui contract sau in etapa precontractuală - in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR
 • pentru indeplinirea scopului şi interesului legitim urmărit de noi, respectiv acela de prelucrare eficientă a cererilor trimise de dvs. - in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR.

Vom păstra datele pe care le furnizați in acest mod pană cand:

 • solicitați ștergerea datelor;
 • revocați consimțămantul pentru stocarea acestora sau dacă 
 • scopul pentru stocarea acestuia nu mai este valabil, in toate situaţiile cu excepţia perioadelor obligatorii de păstrare a datelor.

Secțiune de comentarii

Prin accesarea secţiunii de Comentarii, anumite date personale (precum, dar fără a se limita la adresa de email, numele de utilizator, adresa IP) vor fi prelucrate și stocate, unele din ele fiind necesare din perspectiva prevenirii acţiunilor ilegale sau a conţinutului calomnios.

Există şi posibilitatea de a vă inscrie/abona pe acest site cu scopul de a primi comentariile prin emailul furnizat, astfel că:

 • Este posibil ca adresa de email să fie verificată printr-un email de confirmare;
 • Puteţi oricand să vă dezabonați accesand link-ul din cuprinsul e-mailurilor, iar datele furnizate de dvs. vor fi şterse imediat, cu excepţia datelor furnizate ca urmare a accesării altor secţiuni (spre exemplu, odată cu inscrierea pentru newsletter) care vor rămane stocate;

Respectăm prevederile legale incidente, mai exact stocăm comentariile dvs. şi datele cu caracter personal in baza consimţămantului exprimat de dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR), ce poate fi oricand retras (un email informal in acest sens fiind suficient).

Scopul prelucrării datelor colectate

O parte din datele colectate pe acest site sunt utilizate pentru:

 • Prestarea serviciilor pe care le oferim in beneficiul dumneavoastră (spre exemplu, pentru soluționarea problemelor de orice natură referitoare la produsele și serviciile noastre, pentru asigurarea serviciilor de suport etc.)
 • Funcţionarea optimă și optimizarea acestui site (statistic şi analitic) - Ne dorim in permanență să vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru, motiv pentru care putem colecta și utiliza anumite informații in legătură cu gradul de satisfacţie pe care l-aţi avut pe durata navigării pe acest site, vă putem invita să completați chestionare de sugestii sau altele asemenea.
 • Informare periodică a utilizatorilor - Vrem să vă ținem la curent cu privire la ofertele noastre. In acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj conținand informații generale și tematice, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie. Pentru comunicările de acest tip, avem ca temei consimțămantul obţinut in prealabil de la dumneavoastră. Vă puteți răzgandi și retrage consimțămantul in orice moment.
 • Pentru apărarea intereselor noastre legitime. Pot exista situații in care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include: măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorului site-ului nostru față de atacuri cibernetice; măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente; măsuri de gestionare a altor tipuri de riscuri.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează in conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor, avand la bază atat consimțămantul persoanei vizate, cat și rațiuni de executare conformă a contractelor sau de realizare a intereselor legitime ale operatorului (cu excepţia cazului in care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizată este un copil).

Drepturile utilizatorilor

Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal şi mijloacele de exercitare a acestora sunt: Dreptul de informare, Dreptul de acces, Dreptul la rectificare, Dreptul la ştergerea datelor, Dreptul la restricţionarea prelucrării, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la opoziţie, Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, Dreptul de a depune plangere și de a vă adresa instanțelor judecătorești, Dreptul de retragere a consimțămantului.

 • Dreptul de informare - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale, privind identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia sau cu privire la destinatarii datelor dvs.;
 • Dreptul de acces – puteţi obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, in caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii : scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, in special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale ; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă ; dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal sau dreptul de a se opune prelucrării etc.
 • Dreptul la rectificare - puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ştergerea datelor - puteți obține ștergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legală sau in alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum şi in alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, in anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator
 • Dreptul la opoziţie - vă puteți opune in special, prelucrărilor de date care se intemeiază pe interesul legitim al operatorului;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor - puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare;
 • Dreptul de a depune plangere și de a vă adresa instanțelor judecătorești - puteți depune plangere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și / sau vă puteți adresa instanțelor judecătorești pentru respectarea drepturilor dvs.;
 • Dreptul de retragere a consimțămantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțămantul dvs., vi-l puteți retrage oricand. Retragerea consimțămantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămanand in continuare valabilă.

Obligațiile operatorului de date

Găzduire/Hosting

Datele cu caracter personal inregistrate pe acest website sunt stocate pe serverele Hostico. Prelucrarea datelor furnizate și stocate respectă următoarele prevederi legale:

 • art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR - prelucrarea datelor de către Hostico se realizează avand la bază consimțămantul dvs., obținut ulterior unei corecte și complete informări;
 • art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR - prelucrarea datelor de către Hostico are loc cu scopul indeplinirii obligațiilor contractuale asumate;
 • art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR - prelucrarea datelor de către Hostico se realizează in scopul intereselor legitime urmărite de operator 

Indiferent de scopul pentru care are loc prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt respectate principiile de legalitate, echitate și transparență, dar și cel potrivit căruia datele cu caracter personal prelucrate sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personale de către Hostico, accesați https://hostico.ro/politica-confidentialitate/

Avem un contract/o convenție/act juridic (incluzand posibilitatea de includere și agreere a clauzelor din Termenii și Condițiile website-ului) incheiat cu Hostico pentru a asigura prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu reglementările legale in domeniu. Respectăm obligaţiile care ne incumbă potrivit articolului 28 din GDPR, prin alegerea unui furnizor extern de servicii care oferă garanţii suficiente pentru punerea in aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute in regulament şi să asigure protecţia drepturilor dumneavoastră.

Criptarea datelor

Acest site utilizează criptare SSL din raţiuni de securitate şi pentru protecţia transmiterii informaţiilor confidenţiale. Această criptare poate fi recunoscută de dvs. după fereastra de blocare („lock icon”) care apare in bara browser-ului şi prin schimbarea din http:// in https:// a adresei browser-ului respectiv. Odată activată criptarea de acest tip, datele transmise sau transferate nu vor putea fi văzute de terţi.

Conform GDPR, in cazul in care incălcarea securităţii datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile dvs., operatorul acestui website vă va informa, fără intarzieri nejustificate, cu privire la această incălcare, dacă nu devin incidente prevederile completatoare din acelaşi Regulament (art. 34 alin. 3).

Responsabilul cu protecția datelor

Nefiind aplicabile prevederile GDPR (art. 37 alin. 1 - potrivit căruia Operatorul şi persoana imputernicită de operator desemnează un responsabil cu protecţia datelor ori de cate ori:

 1. prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism public, cu excepţia instanţelor care acţionează in exerciţiul funcţiei lor jurisdicţionale;
 2. activităţile principale ale operatorului sau ale persoanei imputernicite de operator constau in operaţiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare şi/sau scopurile lor, necesită o monitorizare periodică şi sistematică a persoanelor vizate pe scară largă; sau
 3. activităţile principale ale operatorului sau ale persoanei imputernicite de operator constau in prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date in temeiul articolului 9 sau a unor date cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni, menţionată la articolul 10)

Privind obligativitatea numirii unui Responsabil cu protecţia datelor, pentru orice informaţii sau lămuriri privind funcţionarea acestui website, vă rugăm să ne contactaţi la următoarele date:

 • Nume: Beedek Zsolt
 • E-mail: termopanbrasov@gmail.com
 • Tel: 0744 484864

Evidențele activităților de prelucrare

Conform Regulamentului GDPR, operatorul sau persoana imputernicită de operator ar trebui să păstreze, pe o perioadă rezonabilă, evidenţe ale activităţilor de prelucrare aflate in responsabilitatea sa. Astfel, aceste evidențe vor cuprinde toate următoarele informații:

 • numele şi datele de contact ale operatorului 
 • scopurile prelucrării;
 • descrierea categoriilor de persoane vizate şi a categoriilor de date cu caracter personal;
 • categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal;
 • dacă este cazul/posibil:
  • transferurile de date cu caracter personal
  • termenele-limită preconizate pentru ştergerea diferitelor categorii de date
  • o descriere generală a măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate

Obligația detaliată anterior nu se aplică unei intreprinderi sau organizaţii cu mai puţin de 250 de angajaţi, cu excepţia cazului in care prelucrarea pe care o efectuează este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate, prelucrarea nu este ocazională sau prelucrarea include categorii speciale de date sau date cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni.

Măsuri tehnice și organizatorice adecvate

Avand in vedere stadiul actual al tehnologiei, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi riscurile pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, operatorul pune in aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura că, in mod implicit, sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării.

Notificarea autorității de supraveghere in cazul incălării securității datelor cu caracter personal

Conform art. 33 alin. 1 din GDPR, in cazul in care are loc o incălcare a securităţii datelor cu caracter personal, vom notifica acest lucru Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal fără intarzieri nejustificate şi, dacă este posibil, in termen de cel mult 72 de ore de la data la care am luat cunoştinţă de aceasta, cu excepţia cazului in care este puţin probabil să genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice.

Informarea persoanei vizate cu privire la incălcarea securității datelor datelor cu caracter personal

Raportat la prevederile art. 34 din GDPR, in cazul in care incălcarea securităţii datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, vom informa persoana vizată fără intarzieri nejustificate cu privire la această incălcare, cu excepția situațiilor in care:

 • au fost implementate măsuri de protecţie tehnice şi organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate in cazul datelor cu caracter personal afectate de incălcarea securităţii datelor cu caracter personal, in special măsuri prin care se asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea;
 • au fost luate măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate menţionat anterior nu mai este susceptibil să se materializeze;
 • ar necesita un efort disproporţionat. In această situaţie, se efectuează in loc o informare publică sau se ia o măsură similară prin care persoanele vizate sunt informate intr-un mod la fel de eficace.

Social Media

Facebook plugins (Like & Share Button)

Acest serviciu utilizează pluginuri sociale ("plugins") gestionate de rețeaua socială facebook.com. Pluginurile pot fi identificate printr-o siglă Facebook (un "f" alb pe o placă albastră sau un semn "thumbs up") sau sunt etichetate prin adăugarea sintagmei "Facebook Social Plugin". Lista și aspectul pluginurilor Facebook pot fi văzute aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.  In măsura in care utilizați extensia Like, veți aprecia pagina de Facebook a site-ului nostru fără a fi nevoie să il părăsiți. In măsura in care utilizați extensia Share, veți distribui site-ul nostru sau un anumit conținut din cadrul acestuia pe pagina dumneavoastră personală de Facebook, fără a fi nevoie să părăsiți site-ul. 

Prin intermediul pluginului, Facebook primește informațiile pe care dumneavoastră le accesați pe site-ul nostru. In cazul in care sunteți conectat și la Facebook in același timp, Facebook poate atribui acțiunile realizate pe pagină contului dumneavoastră și, implicit, dumneavoastră personal. Cand dumneavoastră interacționați cu pluginurile, de exemplu făcand click pe butonul Like sau distribuind un anumit conținut de pe site, informațiile corespunzătoare sunt transferate direct din browserul dvs. pe Facebook și stocate acolo. Chiar dacă nu sunteți membru Facebook, există totuși posibilitatea ca rețeaua de socializare să obțină și să stocheze adresa dumneavoastră IP. 

Făcand click pe unul dintre aceste butoane, sunteți de acord cu utilizarea acestui plugin și, prin urmare, cu transferul de date cu caracter personal către Facebook. Nu deținem controlul asupra naturii și scopului acestor date transmise, precum și asupra procesării ulterioare a acestora. In ceea ce privește scopul și amploarea colectării de date, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum și permisiunile și setările pentru protejarea confidențialității.

Dacă nu veţi dori ca Facebook să asocieze vizita dumneavoastră pe acest site cu informaţiile contului dumneavoastră de Facebook, aveţi posibilitatea să vă delogaţi.

Chat Online

Platforme Chat Online

WhatsApp

Prin intermediul WhatsApp, asigurăm o comunicare eficientă cu clienții noștri. Pentru cei care locuiesc intr-o țară din Spațiul Economic European (care include Uniunea Europeană) și orice altă țară sau teritoriu inclus (denumită in mod colectiv "Regiunea Europeană"), Whatsapp este operat de către WhatsApp Ireland Limited, cu sediul in 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Conform politicii WhatsApp, care poate fi consultată și analizată aici: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy, Whatsapp Ltd. fiind și parte din Companiile Facebook, prin intermediul acestui serviciu se colectează și prelucrează date cu caracter personal cu respectarea principiilor de securitate și confidențialitate aplicabile la nivel european (in special, RGPD) sau la nivel internațional (dacă vorbim de servicii puse la dispoziție de Whatsapp Inc. -  EU-U.S. Privacy Shield Framework and the Swiss-U.S. Privacy Shield Framework).

Prin intermediul Whastapp se prelucrează:

 • date furnizate chiar de către utilizatori (cum ar fi cele legate de contul de utilizatori - numărul de telefon, nume de profil, fotografia - conexiunile utilizatorului. In ceea ce privește mesajele transmise, acestea nu sunt stocate pe serverele WhatsApp, cu excepția celor care nu putut fi trimise (spre exemplu, pentru un utilizator offline) și care sunt stocate pentru o perioadă de 30 de zile inainte de a fi șterse.
 • date colectate in mod automat (informații privind status-ul utilizatorului “last seen status”, preferințe ale utilizatorului stocate prin intermediul cookies, adresa IP, informații legate de browser, unele informații legate de tranzacții și plăți - pentru termenii și condițiile privind plățile, recomandăm să consultați https://www.whatsapp.com/legal/?eea=0#payments-in).

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul Whatsapp este reprezentat de art. 6 lit. f) din Regulament, bazandu-ne pe interesul nostru legitim pentru legalitatea prelucrării.

Avand in vedere Hotărarea din 16 iulie 2020 (pronunțată in cauza C-311/18 - Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), Curtea Europeană de Justiţie a statuat că protecţia oferită de Scutul de confidențialitate EU – US (Privacy Shield) nu are un caracter adecvat.

Prin urmare, transmiterea datelor cu caracter personal către SUA şi alte ţări din afara Spaţiului Economic European (EEA – European Economic Area) se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (SCC – Standard Contractual Clauses) ale Comisiei Europene. Comisia a emis două seturi de Clauze Contractuale Standard pentru transferurile de date de la operatorii de date din UE către operatorii de date stabiliți in afara UE sau a Spațiului Economic European (SEE). De asemenea, a emis şi un set de clauze contractuale pentru transferurile de date de la operatorii din UE către procesatorii stabiliți in afara UE sau SEE. Pentru mai multe informaţii privind aceste Clauze, recomandăm să accesaţi https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro.

WhatsApp foloseşte Clauze Contractuale Standard drept garanţie adecvată privind protecţia datelor, in acord cu nivelul de protecţie garantat prin GDPR, conform informaţiilor disponibile aici

Concluzie

Prezenta politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal este generată in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, dar şi cu celelalte dispoziţii legale naţionale aplicabile.

Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această politică. Recomandăm consultarea Politicii in mod regulat pentru o informare corectă și actualizată in ceea ce privește prelucrarea datelor personale.

Pentru mai multe detalii cu privire la prezenta Politică GDPR, precum şi pentru exercitarea oricărui drept dintre cele menţionate anterior, poate fi trimisă o notificare scrisă la datele de contact indicate mai sus.

Experiență din 2004

Cereți o ofertă!

Recomandați-ne!

follow me on facebook