Bizzpluss Termopan BRASOV Termopane REHAU

termopan brasov, termopane brasov, bizzpluss, tamplarii, pvc, ferestre, usi culisante, glisante, plase insecte, rulouri

Condensul

 

Pe suprafaţa din interior a geamului termoizolator, sau mai rar pe cea a profilelor ramelor poate apărea condens. Acesta este un fenomen fizic normal, nu are voie să fie confundat cu condensarea din spaţiul intermediar al geamurilor termoizolante (ceeace este defect de fabricaţie).Cauzele formării apei de condens pe suprafaţa interioară a elementelor de construcţie (unităţi de geam termoizolator, ramele ferestrelor, chiar şi pereţii insuficient de bine izolaţi termic) trebuie explicate astfel:

 

În locuinţe se produc vapori de apă. Aceşti vapori de apă apar din cauza:

 • aerului respirat de om (cantitatea produsă zilnic 1-2 litri)
 • utilizarea de plante şi flori decorative (toată apa cu care udaţi florile se reîntoarce în aerul încăperii pe de o parte prin evaporare din pământul udat, pe de altă parte prin respiraţia plantelor)
 • gătitul (zilnic 2-3 litri într-o gospodărie de patru persoane)
 • uscarea rufelor în locuinţă
 • uscarea vaselor menajere după clătirea lor
 • transpiraţia pereţilor proaspăt tencuite sau zugrăvite
 • folosirea apei fierbinţi de la robinet (abur de la baie, duş, spălarea vaselor)
 • spălarea pardoselii
 • etc.

 

Aceste cantităţi semnificative de apă se regăsesc sub formă de vapori invizibili în aer.  Astfel, un metru cub de aer la 0 ºC poate să conţină cantitatea maximă de 5g (5cm³) vapori de apă. Dacă temperatura aerului încăperii este mai mare, atunci acealaşi volum de aer (1mc) poate primi o cantitate mai sporită de apă. (la 20 ºC vom avea 17g/m³, la 30ºC se ajunge la 30 g/m³).

            Dacă în aer există o cantitate maximă de vapori de apă, atunci aerul nu mai primeşte umiditate sub formă de vapori. Se vorbeşte în asemenea situaţie de umiditate 100% sau “aer saturat”.

Conform tabelului, se observă că gradul de saturare a aerului cu vapori de apă creşte odată cu temperatura

 

Temperatura

ºC

Gradul de saturare g/m³

      -10

       2,14

         0

       4,8

     +10

       9,4

     +20

     17,3

     +30

     30,3

 

Prin răcirea aerului, gradul de saturaţie al acestuia scade. Cu aceeaşi cantitate de vapori de apă, aerul mai cald poate avea o umiditate de 50%, sau răcindu-l, umiditatea poate ajunge la 100%, devenind aer saturat.

Punctul până la care scade temperatura aerului astfel încât aerul să fie saturat în vapori de apă şi să producă condensarea acestora poartă denumirea de punct de condens, sau punct de rouă.

Dacă avem în timpul zilei într-o încăpere aer saturat, răcirea aerului din cameră (pe timpul nopţii spre exemplu) duce la scăderea cantităţii de vapori ce poate fi absorbită de aer, în concluzie o parte din vapori trebuie să se elimine din aer prin fenomenul condensării pe suprafeţele RECI existente (geam, rame, robinet cu apă rece, bazin de apă de la toaletă, etc.)

Prin urmare, condensul pe ferestre apare atunci, când umiditatea aerului din încăpere este ridicată, iar temperatura de pe suprafaţa interioară a ferestrei este coborâtă.

Condensarea începe în totdeauna la marginea geamului ( este determinată de îmbinarea marginală mai nefavorabilă a termotehnicii) în partea inferioară a ferestrei ( aerul cald se află întotdeauna în partea superioară a încăperii, în plus, ventilaţia poate fi împiedicată de pervazurile mult ieşite în afară, şi prin influenţa nefavorabilă a cadrului cercevelei ferestrei).

În zilele reci, în încăperile mai puţin încălzite şi izolate d.p.d.v. termic poate apărea condens şi la ferestrele cu geam termopan, datorită faptului, că temperatura aerului scăzând, apare saturaţia aerului cu vapori de apă.

 

Formarea condensului pe tâmplăria cu geam termoizolator poate fi împiedicată prin respectarea următoarelor reguli:

 • Identificarea şi eliminarea pe cât posibil a surselor de vapori şi umiditate
 • Folosirea profilelor din PVC cu cel puţin 3 camere de izolaţie
 • Folosirea geamurilor termoizolatoare de joasă emisivitate (LowE) şi cu gaz inert (argon), care reduc pierderile de căldură cu peste 50%
 • Montajul ferestrelor să se facă de la mijlocul zidului spre interior (zona caldă a zidului)
 • Etanşarea tâmplăriei la montaj cu spumă poliuretanică şi/sau silicon
 • Izolarea termică şi etanşeizarea suplimentară a incintei respective pentru creşterea temperaturii şi evitarea fluctuaţiilor de temperatură de la zi la noapte
 • Suplimentarea izolaţiei pereţilor laterali, a pardoselii sau a tavanului, mai ales în cazul în carea acestea sunt în contact direct cu exteriorul. (balcoane, lojii, etc)
 • Încălzirea suficientă, constantă şi uniformă a încăperii. (min. 21-22 ºC), fără fluctuaţii mari de temperatură
 • Dimensionarea corectă a corpurilor de încălzire în cazul modificărilor efectuate în locuinţă (închiderea balcoanelor, mărirea camerelor, etc) având în vedere suprafeţele mari vitrate (în contact termic cu exteriorul)
 • Plasarea surselor de căldură în aşa fel, încât să se realizeze o ventilaţie naturală cu aer cald a tâmplăriei (plasearea caloriferelor sub fereastră, preferabil dealungul întregii tâmplării)
 • Aerisirea frecventă a spaţiilor respective, deoarece tâmplăria modernă opreşte transferul de aer pentru înlocuirea aerului saturat cu vapori din încăpere cu aerul din atmosferă.

În cazuri excepţionale, când cele enumerate mai sus nu pot fi puse în practică, se recomandă achiziţionarea şi montarea în locuinţă a unor aparate electrice cu funcţie de dezumidificare a aerului (majoritatea aparatelor de aer condiţionat au această funcţie)

 

În toate cazurile, în vederea obţinerii unui comfort termic sporit în spaţiul de locuit, se recomandă utilizarea termo-higrometrelor (higrometrul este un aparat, care măsoară umiditatea aerului, indicând procentul de saturaţie cu vapori al acestuia), avându-se grijă ca umiditatea aerului să nu depăşească 40-50%.

 

 

În  execuţia şi montajul tâmplăriei,  S.C. BIZZPLUSS  S.R.L. va respecta toate cerinţele pentru o lucrare de calitate care să vă satisfacă.