Bizzpluss Termopan BRASOV Termopane REHAU

termopan brasov, termopane brasov, bizzpluss, tamplarii, pvc, ferestre, usi culisante, glisante, plase insecte, rulouri

Ce alegem? PVC, aluminiu sau lemn stratificat?

 Sursa articol: www.pptt.ro

 

        Stabilirea materialului din care urmeazã sã se execute tâmplãria la o casã, apartament, magazin sau sediu de firmã, constituie pentru mulţi clienţi o dilemã.

        Clientul primeşte sfaturi de la arhitecţi, constructori, vecini sau chiar producãtori de tâmplãrie care nu întotdeauna sunt suficienţi de avizaţi. Pe de altã parte, unele sfaturi au în "spatele" lor diverse interese care pot induce în eroare clientul.
        Pe lângã o serie de cerinţe tehnice, cum ar fi rezistenţa la vânt, siguranţa omului sau diverse norme de proiectare şi execuţie, tâmplãria trebuie sã îndeplinescã o serie de cerinţe care privesc uşurinţa utilizãrii, întreţinerea ulterioarã şi eventualele probleme legate de exploatarea în timp.
Trebuie precizat cã aproape orice tâmplãrie poate fi realizatã din oricare din materialele: PVC, aluminiu sau lemn stratificat şi, la început, clientul poate fi mulţumit.Pe lângã cele trei tipuri de material, mai existã şi variante combinate cum ar fi aluminiu-lemn, aluminiu-PVC. Aprecierile acestor materiale au la bazã diverse documentaţii tehnice.

        Durata de viaţã este o cerinţã la care  aluminiul este de departe în frunte şi asta pentru cã pe mãsura trecerii timpului aluminiul se durificã. PVC-ul înfoliat cu imitaţie lemn a primit un calificativ slab pentru cã nici un furnizor serios de profile din PVC din România nu dã garanţii foarte mari la acest tip de material.
         Izolarea termicã: PVC-ul a primit calificativele cele mai bune, cel maxim fiind pentru profilele cu 5 – 6 camere de izolare. Aluminiul fãrã ruperea punţii termice poate fi utilizat la exterior doar atunci când încãperile nu sunt încãlzite (garaj, case scãri) sau circulaţia este foarte intensã.
        Ponderea suprafeţei vitrate în totalul suprafeţei de tâmplãrie este importantã atunci când dorim sã pãtrundã mai multã luminã. De exemplu, la o fereastrã cu înãlţimea de 1500 mm şi lãţimea de 900 mm, suprafaţa de geam la o tâmplãrie din aluminiu este cu peste 22% mai mare decât la o tâmplãrie din lemn stratificat. Pe lângã aceste lucru, trebuie precizat cã pierderile de cãldurã prin geamurile termoizolatoare cu sticlã de joasã emisivitate sunt de 1,1 – 1,4 W/mpoK faţã de numai 1,6 – 1,7 W/mpoK prin lemnul stratificat de 70 mm.
        La greutate, calificativele maxime le obţine aluminiul. Greutatea este importantã la ferestrele cu foi mobile mari şi, mai ales, la uşi.
        Rezistenţa la agenţii atmosferici este o cerinţã la care PVC-ul imitaţie lemn datoritã problemelor care apar la expunerea la soare a obţinut un calificativ mai slab. Lemnul stratificat are, de asemenea, un calificativ slab datoritã rezistenţei scãzute la umiditate şi la expunerea la soare. Dilatarea profilelor, la diferenţele de temperaturã de la varã la iarnã sau în timpul iernii de la exterior la interior, poate aduce inconveniente atât în zona îmbinãrii tocului cu zidãria, dar şi în cazul foilor mobile de la ferestre şi uşi. Din aceastã cauzã, PVC-ul imitaţie lemn, care are un coeficient de dilatare de 2,4 mm/m, a obţinut punctajul minim.
        Alegerea culorii preferate este o cerinţã care poate fi satisfãcutã relativ uşor la aluminiu deorece existã în ţarã vopsitorii care au pe stoc o paletã mare de culori sau pot aproviziona relativ uşor orice culoare din paleta de culori RAL. La PVC existã posibilitatea alegerii dintr-un numãr relativ restrâns de culori atât la nuanţe RAL, cât şi la imitaţie lemn. La aluminiu imitaţie lemn existã pe piaţã o ofertã destul de largã de esenţe de lemn şi, la nevoie, se poate comanda una specialã. Lemnul stratificat se realizeazã din câteva esenţe care pot fi vopsite în nuanţe diferite.
        Pãstrarea aspectului exterior o perioadã de peste 15 ani este o cerinţã care este îndeplinitã cel mai bine de aluminiul vopsit în diverse culori. PVC-ul alb, datoritã faptului cã în timp îşi schimbã uşor culoarea spre gri sau bej, a primit calificativul satisficator. Lemnul stratificat, în funcţie de tipul vopselelor folosite, trebuie revopsit dupã 3 – 7 ani.
        Întreţinerea ulterioarã: la aceastã cerinţã am avut în vedere în mod deosebit uşurinţa ştergerii şi spãlãrii tâmplãriei. Dacã la aluminiu şi PVC singura grijã este sã nu spãlãm cu materiale care sã atace plasticul sau vopseaua, la lemn, aşa cum am arãtat anterior, vopseaua se deterioreazã dupã un numãr de ani îngreunînd întreţinerea tâmplãriei.
        Cerinţa privind posibilitatea realizãrii ferestrelor cu arcade, deşi este o cerinţã tehnicã, am inclus-o în aceastã analizã deoarece este importantã la alegerea tipului de material. Astfel, dacã avem de fãcut o fereastrã curbatã din lemn, vom gãsi pânã la urmã un atelier care sã o realizeze. Dacã fereastra trebuie sã fie din aluminiu, trebuie verificat dacã se poate curba la raza necesarã. În schimb, la PVC, chiar dacã profilul se poate curba, acesta nu va mai avea armãtura de oţel, obligatorie la orice tîmplãrie din PVC.
        Pe lîngã cerinţele prezentate, trebuie avute în vedere forma şi mãrimea tâmplãriei, poziţia faţã de punctele cardinale, amplasarea în raport cu direcţia şi intensitatea vântului, condiţiile de praf din zonã, sursele de zgomot, cine utilizeazã tâmplãria, la ce încãperi se pune, sistemul de încãlzire şi alte asemenea "amãnunte",
        Prin  prisma utilizatorului este important de ştiut dacã aceştia sunt, de exemplu, copii. În acest caz, foile mobile ale uşilor şi ferestrelor ar trebui sã fie cât mai uşoare şi mânerele sã fie accesibile acestora.
        La fel de important este şi dacã utilizatorul este proprietarul clãdirii sau dacã tâmplãria este utilizatã de alte persoane: studenţi, elevi, bolnavi, clienţi sau salariaţi. În cazul în care accesul la tâmplãrie este public, proprietarul va trebui sã aleagã acele variante care sã reziste mai bine atât din punct de vedere mecanic şi funcţional, dar şi al pãstrãrii aspectului tâmplãriei un timp îndelungat.
        Din punctul de vedere al proprietarului, este important ca tâmplãria sã îndeplinescã o serie de cerinţe cum ar fi: o izolare termicã şi fonicã bunã, rezistenţã la intemperii, sã se întreţinã cât mai uşor, sã-şi pãstreze aspectul timp îndelungat şi, în general, sã aibã o duratã de funcţionare cât mai mare cu costuri de întreţinere minime.
        Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, prezentãm îmai jos o comparaţie pentru diverse tipuri de tâmplãrie execuate din PVC, aluminiu şi lemn stratificat, privind comportamentul tâmplãriei prin prisma interesului proprietarului.
        Pentru alegerea corectã şi în cunoştinţã de cauzã a materialului cel mai potrivit  este necesarã analiza fiecãrei poziţii de tâmplãrie prin prisma tuturor aspectelor.

        Astfel, din punct de vedere al efectelor razelor solare asupra tâmplãriei, aluminiul se comportã excelent spre deosebire de PVC-ul înfoliat imitaţie lemn pe care nu îl recomand în aceastã situaţie. Din punct de vedere al pierderilor de cãldurã la ferestre de exterior, aluminiul fãrã ruperea punţii termice este nesatisfãcãtor dar tâmplãria din PVC imitaţie lemn obţine un calificativ de excelent.
        Tâmplãria expusã ploilor şi depunerilor de zãpadã executatã din aluminiu sau PVC rezistã excelent spre deosebire de cea executatã din lemn stratificat la care pot sã aparã probleme, în timp, pe la îmbinãri.
        Tâmplãriile de dimensiuni mari executate din aluminiu nu vor avea probleme, spre deosebire de tâmplãria din PVC, la care, pe lângã rezistenţa la vânt inferioarã, datoritã coeficientului mare de dilatare pot apare probleme la îmbinarea dintre toc şi perete, între toc şi foaia mobilã şi, dacã montajul este defectuos, chiar încovoieri de profile (mai ales la tâmplãria din PVC imitaţie lemn). De asemenea, la tâmplãriile de dimensiuni mari trebuie avutã în vedere şi greutatea. Dacã la aluminiu care este cel mai uşor, sistemele de îmbinare la colţuri sunt mecanice, la PVC îmbinarea este prin topire la cald dar armãtura de oţel nu poate fi sudatã. Tâmplãriile mari din lemn, pe lângã faptul cã sunt foarte grele, datoritã agenţilor atmosferici nefavorabili se pot deforma în timp rezultînd probleme la etanşarea foilor mobile.
        Uşile exterioare pentru trafic intens executate din aluminiu fãrã rupere termicã au un comportament excelent dacã, bineînţeles, au fost alese profilele potrivite. Uşile din aluminiu cu ruperea punţii termice sunt ceva mai grele dar au un transfer termic mai redus. Nu recomand la uşi exterioare de trafic intens utilizarea profilelor din PVC, cel puţin din urmãtoarele douã considerente. Au dimensiuni mari şi ca atare, apar probleme datoritã dilatãrilor. Greutatea lor fiind, de asemenea, mare se pot ivi probleme atât la pãstrarea formei geometrice dar şi la feronerie. În plus, traficul fiind intens, se produc tot felul de zgârieturi care în timp, stricã aspectul uşilor.
         La uşile rezidenţiale, utilizarea profilelor din PVC dã rezultate destul de bune cu condiţia sã nu fie prea mari şi sã nu fie expuse la soare. În schimb, datoritã transferului termic prost, nu recomand uşile din aluminiu fãrã barierã termicã la locuinţele rezidenţiale.
        Pentru tâmplãria exterioarã de la instituţii publice, magazine, sedii de firme cu acces public recomand aluminiu cu ruperea punţii termice. Satisfãcãtor se comportã aluminiul fãrã barierã termicã care în aceste situaţii are doar dezavantajul transferului termic nesatisfãcãtor. El poate fi folosit cu succes la tâmplãria la care ponderea profilelor în totalul suprafeţei este micã, geamul termoizlator cu sticlã de joasã emisivitate compensînd într-o oarecare mãsurã dezavantajul pierderilor de cãldurã prin profile.
        Bine se comportã şi tâmplãria din PVC, în mod deosebit la ferestre normale ca dimensiune. Lemnul stratificat  nu îl recomand, în mod deosebit datoritã costurilor pentru întreţinerea ulterioarã.
        În cazul  tâmplãriilor pentru subsoluri, depozite, spaţii neîncãlzite, profilele din PVC, aluminiu sau lemn stratificat se comportã foarte bine. Nu recomand însã lemnul stratificat datoritã faptului cã, de regulã, întreţinerea acestor spaţii este neglijatã iar lemnul stratificat trebuie întreţinut ca sã aibã o viaţã lungã.
        Pentru uşi interioare recomand aluminiu fãrã ruperea punţii termice pentru cã sunt uşoare şi foarte uşor de întreţinut. Ar urma apoi uşile din lemn stratificat care sunt însã mai grele. Uşile interioare din PVC au dezavantajele menţionate mai sus, doar cã, fiind de interior, asupra lor nu mai acţioneazã influenţa razelor solare. De altfel, numai la noi în ţarã am vãzut utilizându-se pentru uşi interioare profilele din PVC.
        Compartimentãrile interioare  vitrate se executã cel mai frecvent din aluminiu fãrã barierã termicã pentru cã sunt rezistente şi foarte uşor de întreţinut. Foarte bine se comportã şi lemnul stratificat. Pentru cã, de regulã, compartimentãrile interioare au dimensiuni mai mari iar profilele din PVC sunt mai puţin rezistente la încovoiere, acestea se utilizeazã foarte rar.
        Dupã cum s-a vãzut, alegerea variantei de material este destul de complicatã, mai ales cã nu am putut lua în considerare toate situaţiile în care se utilizeazã tâmplãria şi toţi factorii care acţioneazã asupra ei.
        Nu avem pretenţia cã aprecierile noastre sunt complete sau sunt valabile în toate cazurile. Unele calificative pot fi mai bune sau mai proaste funcţie de furnizorul de profile şi accesorii dar şi de cunoştinţele şi experienţa producãtorilor de tâmplãrie.
        În mod intenţionat nu am luat în considerare costurile iniţiale, adicã preţul, pentru cã tâmplãria este o investiţie de lungã duratã şi, ca atare, preţul trebuie sã fie factorul cel mai puţin important.
        Experienţa mi-a dovedit însã, cã, deocamdatã, şi preţul este un factor luat în seamã de beneficiari. Ca atare, în foarte multe situaţii aceştia au ales variante combinate. De exemplu, au realizat ferestrele din PVC imitaţie stejar iar uşile le-au executat din aluminiu cu ruperea punţii termice vopsit imitaţie stejar. Sau în alte situaţii, tâmplãria expusã la soare a fost realizatã din aluminiu şi cea dinspre nord din PVC.
        Esenţial este ca beneficiarul sã fie în cunoştinţã de cauzã, iar pentru acest lucru trebuie sfãtuit de specialişti în tâmplãrie dar care sã nu fie interesaţi sã vândã neapãrat un anumit tip de tâmplãrie (PVC, aluminiu sau lemn startificat).
                        NOTA: Tematica de mai sus a fost prezentatã în cadrul Forumului de specialitate organizat de RO.WINDOOR2006 Braşov. Prezentul material a fost revizuit în urma dezbaterilor din cadrul Forumului.

 

                                                                                      ing. Veliscu Corneliu

                                                                        Director, SC Melcret Fonoterm SA Iasi